Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Print Zoom Læs højt Til top

Ordliste

​​Her kan du finde en forklaring på de forskellige serviceydelser.
De med blåt markerede felter er fastlagt af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). De angiver en standardiseret definition på de oftest anvendte serviceydelser i EU.

1 Etableringspris for kontoen ​Betaling for oprettelse af en basal betalingskonto.
2 ​Drift ​af en konto
(kontogebyr)​
​Kontoudbyderen sørger for driften af den konto, som kunden benytter.

​3

​Årlig pris for debetkort ​Betaling for at kunden har et debetkort.

​4

​Udstedelse af debetkort​ ​Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens konto. For hver enkelt transaktion, der er foretaget med kortet, trækkes det fulde beløb direkte fra kundens konto.
​5 ​Årlig pris for kreditkort ​Betaling for at kunden har adgang til et kreditkort.
​6 ​Udstedelse af kreditkort​ ​Kontoudbyderen udsteder et betalingskort, der er knyttet til kundens betalingskonto. Det fulde beløb for de transaktioner, der er foretaget med kortet gennem en aftalt periode, trækkes enten helt eller delvist fra kundens betalingskonto på en i forvejen aftalt dato. En kreditaftale mellem kontoudbyderen og kunden afgør, om kunden vil blive pålagt renter for dette lån.
7​ ​Hævning af kontanter ​Kunden hæver kontanter på sin konto.
​8 ​Pengeoverførsler
(i Danmark)
​På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto (i kroner).
​9 ​Pengeoverførsler (til EU) ​På kundens anmodning overfører kontoudbyderen penge fra kundens konto til en anden konto (i Euro).
​10 ​Betaling af indbetalingskort ​Betaling for at kunden via netbank anmoder kontoudbyderen om at overføre beløbet på indbetalingskort til kreditor.
​11 ​Faste overførsler ​På kundens anmodning foretager kontoudbyderen regelmæssige overførsler af et bestemt beløb fra kundens konto til en anden konto.
​12​ ​Direkte debitering ​Kunden tillader en anden (modtageren) at anmode kontoudbyderen om at overføre penge fra kundens konto til denne modtager. Kontoudbyderen overfører derefter penge til modtageren på den eller de dato(er), som kunden og modtageren har aftalt. Beløbet kan variere.
​13 ​Årligt gebyr for netbank ​Kontoudbyderens årlige gebyr for at stille netbank til rådighed for kunden.
​14 ​Bevilliget overtræk ​Kontoudbyderen og kunden indgår på forhånd en aftale om, at kunden kan låne penge, når der ikke er flere tilbage på kontoen. Aftalen fastlægger et maksimumsbeløb, der kan lånes, og om kunden vil blive pålagt gebyrer og renter.
15​ ​Rente for bevilliget overtræk ​Den rentesats, som kunden skal betale for at have det bevilligede overtræksbeløb.
​16 ​Gebyr for rykker på ubevilliget overtræk ​Kundens betaling for at banken sender et brev til kunden om, at kunden har overtrukket sin konto.
​17 ​Rente for ubevilliget overtræk​ ​​Den rentesats, som kunden skal betale for at have overtrukket sin konto.
 

​ ​​​​

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her
Forside Ordliste